• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 23 May: Vlasim - Chotebor

We kicked off the day at Vorlina school in Vlasim.

Den jsme načli setkáním s dětmi v ZŠ Vorlina ve Vlašimi.

The kids were quite sleepy at first but local student Darina woke all of us up with her nice singing.

Z počátku v tělocvičně panovala ospalá atmosféra, ale místní žákyně Darina brzy všechny probudila svým hezkým zpěvem.

The children guessed the country of our Mongolian runner easily since Mona comes from there as well!

Zemi původu našeho Mongolského běžce uhádly děti snadno; Mona totiž odtud také pochází!

Time to do some morning running, yay!

Čas se po ráno trochu rozběhat, hurá!

Short breakfast for our torch. Yummy lamp oil.

Lampový olej jako rychlá snídaně pro naši pochodeň.

This hill is no match for guys from Zdislavice school.

Tento kopeček není pro děti ze ZŠ Zdislavice žádnou překážkou.

Sun, sun, please stay with us today. It was way too wet yesterday.

Sluníčko, zůstaň dnes s námi. Včera bylo moc mokro.

We had a lot of fun in Zdislavice. Thanks for the soccer game; next time we finish it!

Ve Zdislavicích jsme se pobavili notně. Děkujeme za fotbal, příště zápas dohrajeme!

Bananas are the top one comodity on our run. We only have several tens of kilos of them now!

Banány jsou na našem běhu nejkonzumovanější položkou. Máme jich už jen pár desítek kilogramů!

Friendly balance match between Mongolia and Iceland. Mongolia is currently in the lead.

Přátelský zápas v držení rovnováhy mezi Mongolskem a Islandem. Mongolsko má momentálně navrch.

Girls with big heart like big flowers.

Dívky s velkým srdcem mají rády velké květiny.

Kids in Ledec nad Sazavou have an amazing view of the castle from their playground.

Děti ve škole v Ledči nad Sázavou mají na hřišti krásný výhled na hrad.

Girls displaying nastiness. That's not the way to go, is it.

Dívky předvádí strkáním a faulování. Tady asi pšenka nepokvete.

Showing how to hold the torch properly. Step one, become a kid.

Předvádíme jak spravně držet pochodeň. První krok, stát se dítětem.

Little and big.

Malý a velký.

Thank you Ledec for taking part in the Run!

Děkujeme Ledči za účast na Běhu!

We were joined by some more runners today. Both young and younger.

Dnes k nám do týmu přibyli další běžci. Jak mladí, tak i mladší.

In Svetla nad Sazavou a large group of kids escorted us to the townhall.

Děti nás ve Světlé nad Sázavou dovedly k radnici.

There we were warmly greeted by Mayor Mr. Tourek who very nicely introduced our team and held the torch.

Tam nás srdečně přivítal starosta Světlé, Jan Tourek, a velmi hezky uvedl náš tým.

Locals have prepared several nice performances to present their talents.

Místní si připravili krasná vystoupení, ve kterých předvedli svůj talent.

Homemade cakes like from our grandmas.

Dostali jsme koláčky jako od babičky.

Yummy, yummy.

Nam nam.

High five and off we go.

Plácneme si a běžíme dál.

Or so we thought. Behind the crossover more runners were waving at us but we had to wait for the train.

Alespoň to jsme si mysleli. Za přejezdem na nás netrpělivě mávali další běžci, museli jsme však počkat na vlak.

We stopped in Priseka where we were greeted traditionally with a fresh homemade bread and salt.

Zastavili jsme se v obci Příseka, kde nás uvítali tradičně čerstvým domácím chlebem a solí.

The Mayor Mr. Stefacek held the Harmony torch and lit candles in local chapel.

Starosta Jaroslav Štefáček převzal pochodeň Harmonie a zapálil s ní svíčky v místní kapličce.

Then we released pigeons as a symbol of peace!

Poté jsme vypustili holuby symbolizující mír!

One of them very nicely blessed our runner.

Jeden z nich vytříbeně požehnal našeho běžce.

Together we set off to the next village.

Společně jsme vyběhli směrem k další obci.

Many of today's events were very enthusiasticly organized by Mrs. Maskova from Priseka who has met our team earlier. We wish there were more people like her!

Mnoho z dnešních setkání připravila paní Mašková z Příseky, která se s naším týmem již dříve setkala. Byli by jsme tak rádi, kdyby bylo více takových lidí!

We continued to Pohled escorted by a lady on a horse.

Pokračovali jsme do obce Pohleď za doprovodu dámy na koni.

The Mayor Mr. Holub has received the torch and invited the team to visit local ranch skanzen.

Starosta Jindřich Holub od nás převzal pochodeň a doprovodil nás do místního skanzenu Michalova statku.

Yummy yummy cookies!

Lívance s povidly! Takové jsme ještě nejedli.

Although not planned he ran with us all the way to Lucice where he presented the torch to his fellow Mayor Mr. Polak.

Přestože to neměl v plánu, starosta Pohledě s námi srdnatě doběhl až do Lučice, kde pochodeň předal svému kolegovi, starostovi Lučice, Františku Polákovi.

Again, followed by such a nice refreshments.

Opět následováno tak krásným občerstvením.

We were so happy for all the things Mrs. Maskova organized for the Run and so we presented her a painting World-Harmony.

Byli jsme tak nadšeni ze všeho, co paní Mašková zorganizovala pro Běh. Jako výraz naší vděčnosti jsme jí obdarovali malbou World-Harmony.

And Lucice received the Certificate of Appreciation for taking part in the Run.

A Lučice obdržely Děkovný list za účast v Běhu.

Passing many fields, grasslands and ponds we finished in Chotebor. Here we will continue tomorrow and for today that's it and good night folks!

Mezi poly, lány a rybníky jsme krásnou krajinou doběhli do Chotěboře. Zde budeme další den pokračovat a pro dnes to je všechno a jdeme spát!

– Ondrej Mocny, Jennifer Cluck


Distance: 72 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Josef Sverma (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Ondrej Mocny (Czech Republic), Jadranka Grbic (Serbia), Zuzka Rybkova (Czech Republic), Sumahat Strohn (Germany), Ilvaka Nemcova (Czech Republic), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Pranava Gigja (Iceland), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Lenka Svecova (Czech Republic), Helena (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 22 May
Czech Republic 24 May >