• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 24 May: Chotebor - Ceska Trebova

We started running in Chotebor towards the stadium.

V Chotěboři jsme začli během na místní hřiště.

It was an enthusiastic crowd.

Byla to nadšená skupina dětí.

Carrying the flaming torch helped us all to warm up on a chilly morning.

Při držení pochodně jsme se alespoň trochu zahřáli.

Chotebor school has many students who play sports, especially football.

Škola v Chotěboři má moho sportovně založených žáků, obzvlášť fotbalistů.

As we passed the torch, the sun became brighter with each wish for Peace.

Jak jsme posílali pochodeň, slunce vycházelo víc a víc s každým přáním pro mír.

The Mayor of Chotebor, Mrs. Eliska Pavlikova was excited to be part of our team.

Starostka Chotěboře, Eliška Pavlíková, se nadšeně připojila k našemu týmu.

We race around the field together, celebrating the unity of the global continents represented by flags on the field.

Společně jsme několikrát oběhli celé hřiště dokola, abychom tak oslavili jednotu světových kontinentů představovaných vlajkami rozmístěnými po hřišti.

Lenka from Brno smiles brightly with the Mayor.

Usměvavá Lenka z Brna s usměvavou starostkou Chotěboře.

Thank You Chotebor!

Děkujeme Chotěboři!

Some local residents offered us encouragement along the way.

Někteří místní nás hlasitě povzbuzovali.

The run to Hlinsko was gorgeous.

Běh krásnou přírodou do Hlinska byl nádherný.

Many happy faces awaited our arrival.

Tam nás očekávala spousta rozesmátých obličejů.

Hlinsko town square was full of energy.

Náměstí v Hlinsku bylo rázem plné energie.

The Mayor Mrs. Magda Krivanova accepted the Harmony torch and addressed the audience.

Starostka Magda Křivanová přijala pochodeň harmonie a uvedla náš tým.

We sang together and passed the torch to the children.

Zazpívali jsme všem hymnu běhu a poslali pochodeň postupně všem dětem.

It was a special honor for us to recieve a certificate from the Mayor. We were also given gifts of local honey and herbal tinctures from the region.

Bylo pro nás zvláštní ctí převzít od starostky speciální děkovný list. Také jsme dostali výborný místní med a hned jsme si ho namazali na chleba.

The Mayor runs in front of the beautiful city hall.

Paní starostka s námi radostně oběhla náměstí.

Local athletes escorted us to the city border.

Místní sportovci s námi doběhli až na kraj města, přestože už měli být na obědě.

The athletic coach was a great runner himself.

Jejich trenér vydržel o chvíli déle a ukázalo se, že je sám výborným běžcem.

Girls team participates in a game of friendship at the Skutec School.

Dívky si zkouší scénku zobrazující přátelství ve školi ve Skutči.

We ran and played games with the children.

S dětmi jsme běhali dokola jako obvykle a zahráli si s nimi i další hry.

How high can we jump for Harmony?

Jak vysoko dokážu vyskočit radostí?

This sweet boy accepted the certificate on behalf of the city of Skutec.

Tento mladý zástupce města převzal děkovný list za město Skuteč.

Helena from Brno sprints with joy.. could a castle be next for us..

Helena z Brna utíká s radostí kupředu, nejspíš se už těší do zámku, kam právě míříme.

This breathtaking romantic castle in Nove Hrady was built in the 18th century on top of an old castle.

Tento velmi romantický zámek v Nových Hradech byl postaven v 18th století v rokokovém stylu na místě původního starého hradu.

Boldo, our international team member from Mongolia, speaks to the children.

Náš mezinárodní běžec z Mongolska promlouvá k dětem, které mají za úkol uhodnout jeho zemi.

It touched our hearts to see the homemade international flags created by the children.

Vlajky, které si děti samy vyrobily, nás velmi potěšily.

Their performance of songs was full of sweetness.

Jejich zpěvavé vystoupení bylo opravdu sladké.

Where does Peace live in our physical bodies? The heart, of course.

Kde bydlí v našem těle mír a harmonie? V srdci, bez pochyb.

Certificate of Appreciation accepted by the Mayor of Nove Hrady Mr. Jaromir Raba.

Starosta Nových Hradů Jaromír Raba převzal Děkovný list za účast na Běhu.

We offered a painting of World-Harmony.

Nabídli jsme obci i malbu World-Harmony.

Four doves.

Čtyři holubičky.

English teacher Mrs. Sarka Kucerova and her children Kristian and Katerina kindly treated us in castle cafe.

Učitelka angličtiny Šárka Kučerová a její děti Kristiánek a Kateřinka se o nás mile postarali v zámecké kavárně.

Next to the castle was a tranquil field filled with deer.

Vedle zámku jsme míjeli louky plné srnců.

We many several new friends. It's a pity they couldn't continue with us to Ceska Trebova.

Udělali jsme si několik nových kamarádů. Škoda, že s námi nemohli pokračovat dál do České Třebové.

Thank you to the local runners who ran with us through the city streets.

Byli jsme rádi za pomoc od místních běžců v nesení pochodně ulicemi města.

We didn't have time to look around more, so the most prominent thing we noticed was this big bust of the first Czechoslovakian president.

Neměli jsme čas se kolem více porozhlédnout, takže tou nejvýraznější věcí, které jsme si všimli, byla bysta prvního československého presidenta.

"Wherever you go, carry Happiness with you." Sri Chinmoy

– Ondrej Mocny, Jennifer Cluck


Distance: 79 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Josef Sverma (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Ondrej Mocny (Czech Republic), Jadranka Grbic (Serbia), Zuzka Rybkova (Czech Republic), Sumahat Strohn (Germany), Ilvaka Nemcova (Czech Republic), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Pranava Gigja (Iceland), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Lenka Svecova (Czech Republic), Helena Machalkova (Czech Republic), Lubos Svec (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 23 May
Czech Republic 25 May >