• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 25 May: Ceska Trebova - Rymarov

This police officer was very proud to hold the torch and to escort our team through Česká Třebová.

Tento policista byl velmi hrdý, že držel pochodeň harmonie a také býl naším doprovodem přes město Česká Třebová.

Running through the deep forests was particularly beautiful.

Běh přes hluboký les byl prostě nádherný.

Drinking in the natural waters of Lanskroun.

Osvěžení z přírodních čistých vod Lanškrouna.

Mr. Martin Roller the vice mayor of Lanskroun joined the team at the foothills of the Orlicke mountains.

Místostarosta Lanškrouna Martin Roller se zůčastnil běhu z nedalekých orlických hor.

We also ran around the charming townsquare of Lanskroun.

Běželi jsme také přes krásné náměstí Lanškrouna.

We arrived at the city hall together.

Společně jsme dorazily před radnici.

The international runners officially introduced themselves and we sang for him.

Mezinárodní tým se představil a zaspíval hymnu World Harmony run.

Vice Mayor Roller was inspired to continue running with our team.

Místopředseda M. Roller byl inspirovám pokračovat s námi ještě o kousek dál.

World Harmony Run and the eternal journey ahead.

World Harmony Run a věčná cesta vpřed.

How fast we can run when nature calls...

Jak rychle dokážeme běžet když příroda volá...

I don't know about you girls.. but I am going to take a taxi...

Já nevím jak vy holky.. ale já naskakuju do taxíku...

Svebohov offered us some inspiring views.

Svebohov nám nabídl krásné výhledy na přírodu.

Since it was Saturday, many guest runners joined our team.

V sobotu se k nám připojilo opravdu mnoho běžců.

Arriving at Rovensko, many children ran with us to their school.

Před vesnicí Rovensko s námi běželo několik dětí k jejich škole.

We introduced ourselves to the children and played the country guessing game.

Děti hádali odkud mezinárodní běžci pochází.

"I come from a country where we like to drink tea, play football, and we had the olympics there last summer" Ballavan from England never misses the Czech Harmony Run.

"pocházím z města, kde se pije čaj, hraje fotbal a také jsme měli olympijské hry minulé léto" Ballavan z Anglie již po léta nezmeškal český harmony run.

A young Yogi shows us the proper lotus position.

Mladý jogín v pozici "lotusového sedu".

Everybody from the Rovensko school held the torch and made their wishes for the world.

Každý z Rovenské školy držel pochodeň a přál si něco pro svět..

This boy impressed us with his swift climbing skills.

Tento chlapec nás překvapil s jeho horolezeckými schopnostmi.

It touched our hearts to see the paintings that the dearest children of Rovensko decorated the school with.

Velmi se nás dotkly malby dětí z Rovenské školy, kterými ozdobili celý vchod školy.

We were so happy to have the Mayor of Rovensko, Mr. Jan Sincl lead us to the edge of the city.

Byli jsme velmi potěšeni přítomností starostz Rovenska pana Jana Šincla, který s námi běžel až na konec obce.

Even the doggie ran with us!

Dokonce i pes se zůčastnil běhu přes obec!

Guest runners from Zlin with the fastest tempo of the day...

Návštěva běžců ze Zlína spojujeme s nejrychlejším tempem dne...

In the city of Dolni Studenky they were celebrating 125 years of Firefighting.

Ve městě Dolí Studénky slavily 125 let výročí hasičské služby.

The future fireman or future Harmony runner?

Budoucí hasič nebo budoucí Harmony run běžec?

We posed for a photo on an antique firetruck.

Zapózovali jsme pro fotku v antickém hasičském autě.

Vice Mayor Hanak and some enthusiastic children ran with us.

Mistostarosta Hanak a další entusiastičtí děti s námi běželi přes obec.

Refilling the Harmony Run torch with lamp oil. Nice flame!

Doplňování Harmony Run pochodně lampovým olejem. Hezký plamen!

Nearing Rymarov we encountered more lovely nature.

Krásné pohledy na krajinu po cestě na Rýmařov.

Mrs. Lida Glacnerova a Czech celebrity in professional bodybuilding, joined us with her son Lukas. It was an honor to run with them.

Paní Lída Glacnerová - česká celebrita v profesionálním bodybuildingu, se zúčasnila běhu i s jejím synem Lukasem. Byla to pro nás čest s nimi běžet.

Lida Glacnerova is ranked number 1 nationally, 2nd in Europe and 7th in the world in bodybuilding.

Lida Glacnerova se umístila 1. v česku, 2. v Evropě a 7. ve světě.

– Irena Majerova, Jennifer Cluck


Distance: 88 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jennifer Cluck (USA), Balavan Thomas (Great Britain), Pranava Gigja (Iceland), Jadranka Grbic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Erdenebold Gankhuu (Mongolia), Zuzka Rybkova (Czech Republic), Ilvaka Nemcova (Czech Republic), Ondrej Mocny (Czech Republic), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Irena Majerova (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Lenka Svecova (Czech Republic), Helena (Czech Republic), Libor Bednarik (Czech Republic), Luboš Švec (Czech Republic), Karolína Mengerová (Czech Republic)

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 24 May
Czech Republic 26 May >