• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 11 June: Liberec - Brandys nad Labem

Foggy Liberec as we saw it while leaving our accomodation under Jested.

Zamlžený Liberec při našem odchodu z Ještědu, kde jsme přenocovali.

Greeting the first school of the day in Liberec. High five!

Zdravíme školu v Liberci. Plácneme si!

Our team members display harmony and friendship in action.

Členové našeho týmu předvádí harmonii a přátelství v akci.

Let's mark those kids...

Ještě označkovat...

More high fives before we leave.

A před odchodem si taky plácnem!

One of our team members was escorted by his father on a bike.

A doprovázel nás i táta na kole :) -tedy táta jednoho z členů týmu

The whole road belongs to us! At least until some car comes...

Patří nám celá silnice! Aspoň než se objeví nějaké auto...

Entering Český Dub...

Vbíháme do Českého Dubu...

...in a big crowd!

...ve velkém davu!

And we are cheerfuly greeted by the kids from the local school.

A jsme radostně uvítáni dětmi z místní školy.

"Can I make the ball levitate just by looking at it?"

"Udržím míček ve vzduchu jen pohledem?"

"On the cheek, please."

"Na tvář, prosím."

Joy

Radost

Little running excercise with the Cesky Dub school director.

Malá rozcvička v čele s paní ředitelkou.

Many thanks to Mrs. Horackova for the help organizing this meeting.

Moc děkujeme paní učitelce Horáčkové za pomoc s organizací.

We hope to see you again kids!

Snad se brzy zase potkáme!

Hello to you as well!

Taky vám přejeme dobrý den!:)

Greeting the Mnichovo Hradiště school properly.

Školu v Mnichově Hradišti musíme pořádně pozdravit.

"Me me me me me please!"

"Já já já já já prosím!"

Correct, this is harmony.

Správně, tohle je harmonie.

Everyone can hold the torch...

Pochodeň si může podržet každý...

...and run with it for a while...

...a chvilku s ní běžet...

...including town representatives.

...včetně zástupkyně města.

Deputy mayors Bouska and Marek joined us for a run through Mlada Boleslav.

Mladou Boleslaví s námi běželi i náměstci primátora páni Bouška a Marek.

Warm welcome by Mr. Kalat responsible for schools, culture and sports in Mlada Boleslav.

Vřelé uvítání Mgr. Kalátem z odboru školství, kultury a tělesné výchovy v Mladé Boleslavi.

And local kids, of course!

A samozřejmě i místními dětmi!

Time for some fun.

Čas na zábavu.

And time to leave.

A čas na odchod.

At the entrance to Benatky nad Jizerou a group of kids from local school Husovo namesti together with miss Dousa.

Před Benátkami nad Jizerou na naše běžce nedočkavě čekala skupina děti z místní ZŠ Husovo náměstí pod vedením paní učitelky Doušové.

And after some uphill running we have reached the castle.

A na kopci jsme vběhli do místního zámku.

Making a silent wish for harmony.

Tiché přání za harmonii.

Mrs. Dousova taking the certificate of appreciation.

Paní učitelka Doušová přebírá za školu děkovný list.

And off we go!

A opět se za doprovodu dětí vydáme na cestu!

In Stara Boleslav a group of young athlete girls joined the team...

Ve Staré Boleslavi nás doprovodily místní mladé atletky...

...together with a deputy mayor Mrs. Novakova.

...spolu se zástupkyní starosty paní Novákovou.

Stara Boleslav town hall - the final destination for today!

A jsme u dnešního cíle - radnice ve Staré Boleslavi.

Mrs. Novakova gave a short talk on history of Stara Boleslav and and even showed us the precious palladium of the Czech country. It is believed it has a protective power over the whole nation!

Od paní Novákové jsme se dozvěděli něco o historii Staré Boleslavi a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dokonce nám ukázala i vzácné palladium země České. Říká se, že v sobě ukryvá ochrannou sílu nad celým národem!

– Ondra Mocny


Distance: 97 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Baiba Mennika (Latvia), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Natalia Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech republic 10 June
Czech Republic 12 June >