• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 18 June: Vsetin - Slovak border

Landscape in Valachia...

Na Vsetíně tam je lúka...

Children from Vsetín welcomed us in a beautiful park.

V krásném vsetínském parku nás přivítali děti z místní základní školy.

Exploring the Becva river

Brouzdani Becvou

Inspite of a hot weather (30° C) whole school from village Hovězí enthusiasticly participated in a whole program.

Přestože bylo parné dopoledne (cca 30°C) celá škola z obce Hovězí nadšeně absolvovala celý program.

Mr. mayor and the headmaster of the school received certificate of our run. The mayor ran with us several kilometres.

Pan starosta (vlevo) a pan ředitel školy obdrželi děkovný list běhu. Poté s námi pan starosta běžel několik kilometrů.

The school sang for the international team Czech national anthem.

Škola se rozloučila s mezinárodním týmem českou hymnou.

Huslenky welcomed us not only with a lot of kids but also with a lot of refreshment.

Huslenky nás přivítali nejen spoustou dětí, ale i spoustou občerstvení.

... a blind girl is making a wish for harmony.

... nevidomá holčička si přeje své přání harmonie.

Mr. Mayor, local sportsman Petr (he was 3rd in world cup in running up the stairs) and headmaster of the school enthusiasticaly spoke about the program for children which we performed for them.

Pan starosta, místní sportovec Petr (o víkendu skončil 3. na světovém poháru v běhu do schodů) a paní ředitelka nadšeně hovoří o programu pro děti, který jsme v Huslenkách prezentovali.

Older students from basic school in Halenkov ran with us a few hundred meters.

V Halenkově nás vyprovodili místní běžci z vyšších ročníků ZŠ.

Second team in a meanwhile visit basic school in Karolinka.

Druhý tým mezitím přibíhá do ZŠ Karolinka.

Harmony begins with me....

Harmonie začíná u mě...

Let's run around the world.

Běžíme společně kolem světa.

Students ran with us all the way to a skiing slope.

Žáci ze starších ročníků s námi běželi až ke sjezdovce.

Personal riksha.

Osobni rikša.

At the beginning of Velké Karlovice joined us a group of students from the local school.

Na začátku Velkých Karlovic nás už čekali žáci ze základní školy.

Mr. mayor and the headmaster surely had a nice wish for the school and the village.

Pan starosta (vlevo) společně s panem ředitelem si určitě přáli něco hezkého pro obec a školu.

Soon after that we made it all the way to the Slovak border in Makov.

Za chvíli jsme doběhli na Slovenskou hranici v Makově.

Thank you Czech Republic for another great World Harmony Run!

Děkujeme Česko za další krásný ročník Světového běhu harmonie!


Distance: 47 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Natalia Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 17 June
Slovakia 19 June >

Slovakia 18 June