• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 15 June: Havlickuv Brod - Bystrice nad Pernstejnem

We started our day with around 500 kids waiting for us at the Havlickuv Brod square.

Náš den jsme započali spolu s 500 čekajícími dětmi na náměstí v Havlíčkově Brodě.

Lighting the torch from another torch...

Zažehnutí pochodně o pochodeň...

Our team was introduced by the mayor of the city Mr. Tecl.

Starosta Havlíčkova Brodu pan Tecl uvedl náš tým.

The whole world on your face.

Na obličeji celý svět.

More hands - more wishes.

Víc rukou - více přání!

"I want one sticker, too! Now!"

"Mě prosím také jednu!"

The mayor leads the runners out of Havlickuv Brod.

A v čele s panem starostou vybíháme z Havlíčkova Brodu.

The deputy mayor of Pribyslav Mr. Kamarad is leading us at a nice pace towards the city Pribyslav...

Pan místostrarosta (mimo jiné výborný sportovec) Martin Kamarád, nás již svižným tempem vede do města Přibyslav...

...where we were greeted by many nice kids!

...kde nás přivítalo mnoho krásných dětí!

"Is it harmony? YES!!!"

"Harmonie?-ANO!!!"

Czech handmade flags!

České vlajky poctivě vyrobené!

All the teachers holding the torch together.

Všechny paní učitelky držící společně pochodeň.

The mayor Štefáček is receiving the Certificate of Appreciation and a book about World Harmony Run.

Pan starosta Štefáček přebírá děkovný list a knihu o Světovém běhu harmonie.

And now for something completely different...

A nyní již...

...a run through a new cycling trail created in the place of an old railway.

...běh místní novou cyklostezkou, která vznikla zrušením staré železniční dráhy.

Really, it was a very nice run today.

Věru dobře se běželo.

Soon enough we were led by the deputy mayor Bartak, a big sportsmen, into the Zdar nad Sazavou square.

Následně jsme byli vedeni panem místostarostou Bartákem, velkým sportovcem, na náměstí ve Žďáru nad Sázavou.

Little refreshment?

Je libo malé osvěžení?

Everyone has a wish.

Každý má nějaké přání.

Nice glasses, dude!

Hezké brýle, brácho!

An elephant on the chest.

Slon na hruď!

Power of oneness.

V jednotě je síla.

Our thanks to the deputy mayor for a kind welcome.

Děkujeme vám pane místostarosto za opravdu vřelé a laskavé přijetí.

Run around the world in 1 minute!

Běh kolem celého světa za 1 minutu!

We thank also the Komenskeho school for taking part in the run.

Děkujeme za účast také základní škole Komenského.

From the city we were led by an excellent 72 year old long distance runner Alois Bradac whose swift pace was very pleasant.

A z města nás doprovází výborný, 72 letý vytrvalec Alois |Bradáč, jehož svižné tempo bylo velmi příjemné.

We ran far beyond the border of the city where both of the great runners waved goodbye together with our police escort.

Doběhli jsme společně až daleko za město, kde se s námi oba dva výborní běžci, spolu s pány policisty rozloučili.

This is not a painting. Really!

Tohle není malba. Opravdu!

We entered Nove Mesto na Morave escorted by the police...

Do Nového Města na Moravě jsme běželi za doprovodu policie...

...cheered by happy locals...

...uvítáni veselými místními...

...and young runners carrying their flags.

...a skvělými mladými běžci, kteří na nás čekali se svými vlajkami.

"Yes, we can!"

"Ano, dokážeme to!"

Good buddies in the shirt.

Bratři v triku.

"I feel harmony."

"Cítím harmonii."

We are handing over our thanks and our book to the local schools.

Předáváme poděkování a knížku místním školám.

In front of the Nove Mesto city hall.

Před městským úřadem Nového Města.

Food! Yes, please!

Jídlo! Ano, prosím!

We have a special deer on our team!

Máme v týmu svítícího jelena!

After a long run we finished in Bystrice nad Pernstejnem. It was a very easy going day with a few but very cheerful meetings. Happy to see you all today!

Po delším běhu jsme dnes skončili v Bystřici nad Pernštejnem. Byl to velmi pohodový den pouze s několika ceremoniemi, ale zato velmi veselými. Bylo hezké vás všechny vidět!

– Helena Mazakova


Distance: 64 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Natalia Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 14 June
< Austria 14 June
Czech Republic 16 June >
Austria 16 June >

Austria 15 June