• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech republic 10 June: Habartice - Liberec

Habartice - welcomed by the mayor in the little border village.

Habartice - malá pohraniční vesnička, kde na nás čekal pan starosta.

First steps in the Czech Republic.

Pár prvních kroků v České republice.

Some children joined us on the way...

Po cestě se k nám připojovaly děti...

..and the locals cheering us.

..a místní na nás vesele mávali.

Now the hills start.

Tak a teď do kopce.

We love hills!!!

Ale s úsměvem!

Back to nature.

Zpátky do přírody.

Fire marshall on the team!

Požárník v týmu.

We can pass not only the torch, but also smiles.

Nepředáváme si nejen pochodeň, ale i úsměv.

Our English runner makes friends with the locals.

Náš anglický běžec se kamarádí s domorodcem.

Deep in nature...

Hluboko v přírodě...

..and deep in water!

...a i ve vodě.

New team of kids from Frydlant joining us.

Další děcka z Frýdlantu se k nám připojují.

Moooo.

Buuuu buuu.

Downhill towards Frydlant...

Z kopce do Frýdlantu...

Warm welcome by one of our runner's father.

Veselé uvítání otcem jednoho našeho běžce.

We arrive at the Frydlant orphange...

A dětmi z Frýdlantu a z místního dětského domova.

Waiting for what will come...

V očekávání toho, co přijde...

...and enthusiastically joining the excercise later on.

...ale poté se nadšeně připojily při rozvičce k našemu zpívání.

Time to make wishes.

Čas do pochodně vložit své přání.

We got great paintings from the kids.

Dostali jsme od dětí bezva obrázky.

Time to relax and dance.

A i nám zatancovaly.

Flute perfomance by four young musicians.

Milý fletnový kvartet těch nejmenších hudebníků.

And now time for the real show.

A opravdová show.

That's how runners can meet their family.

Po cestě se některí běžci setkají i se svou rodinou.

At the city hall of Frydlant with the mayor Mr. Ramzer.

Focení s panem starostou Ramzerem před starobylou Frýdlantskou radnicí.

Mr.Ramzer leading us to the next place.

Vedeni panem starostou Ramzerem do další vesnice.

Hello mr. mayor Lžičař!

Dobrý den pane starosto Lžičare!

Remains of a bridge in Raspenava...

Zbytky mostu v Raspenavě...

...after big floods.

...po velkých povodních.

But even after that people still remain cheerful here.

Ale přesto místní zůstávají v dobré náladě.

Standing in the rain.

I když stojí v dešti.

Rain concert.

Nebo hrají v děšti.

We are safe here.

Ale tady jsme před deštěm na chvíli v bezpečí.

Show me where the Harmony lives.

Ukažte mi, kde bydlí Harmonie.

Messages of happiness from all continents.

Šťastný pozdrav ze všech kontinentů přímo na tváři.

Now we can show our running skills.

A teď můžeme ukázat, jak běháme.

Liberec deputy mayor Mr. Rutkovsky showing us the way to Liberec.

Zástupce primátorky města Liberce pan Rutkovský nám ukazuje cestu.

Time for a little shower.

Malá sprcha po cestě.

At Liberec city hall together with the deputy mayor Rutkovsky and our police escort.

U Liberecké radnice spolu s panem náměstkem Rutkovským a policejním
doprovodem.

Exciting place for our rest - at the ski jumping center at Ještěd. Our
thanks to Liberec, the European city of sport 2012, for taking part in
the World Harmony Run!

Moc hezké místo pro odpočinek - pod Ještědským skokanským můstkem.
Děkujeme Liberci, Evropskému městu sportu 2012, za pomoc při organizaci
Světového běhu harmonie!

– Sergej Sidenko


Distance: 44 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), Devashishu Torpy (UK), Sergey Sidenko (Ukraine), Baiba (Latvia), Natalia Lehonkova (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech republic 27 April
< Iceland 27 April
< Netherlands 27 April
< Germany 27 April
< Finland 27 April
< Moldova 27 April
< Slovenia 27 April
Czech Republic 11 June >