• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 17 June: Olomouc - Vsetin

In Olomouc we were joined by more friends from the area. We are a really big group now!

V Olomouci se k nám připojili přátalé z této oblasti. Jsme teď vskutku velká skupina!

We are hopefully a bit faster.

Jsme snad trochu rychlejší.

We leaved the city via a cycling trail escorted by bikes.

Město jsme opustili po cyklostezce za doprovodu našich kolistů.

In Daskabat the whole village was up to see our arrival. It was nice, thank you for that!

V Daskabátu vykukovali lidé z oken a dveří, aby nás uvítali. Bylo to velmi milé, děkujeme!

Cheers with Kofola (Czech coke).

Na zdraví s Kofolou.

Pirates are nice people, too.

Piráti jsou také fajn lidi.

Thank you Daskabát for a nice welcome, cookies and Kofola!

Děkujeme Daskabátu za hezké uvítání, koláčky a Kofolu!

But we have to go now...

Ale už musíme běžet...

...because more people await in nearby Velky Ujezd together with the mayor.

...protože v nedalekém Velkém Újezdě na nás už čekají další lidé s panem starostou.

We believe the ice cream represents the harmony, too! Share it with your friend and you shall see.

Věříme, že harmonie je i ve zmrzlině! Zkus se o ni podělit s kamarádem a uvidíš!

This happens to your feet if you run every day and you are a sci-fi fan at the same time.

Tohle stane vaší noze, pokud běhate každý den a zároveň jste fanoušci sci-fi.

We are sure he would like to hold the torch as well.

Jsme si jisti, že by si také rád na chvíli podržel pochodeň.

The mayor of Hostalkova talked very nicely about our efforts.

Pan starosta Hošťálkové velmi hezky promluvil o tom, co děláme.

And they made us a cake as well!

A místní nám i upekli koláč!

The mayor is leading us outside the village.

Pan starosta nás doprovodil až na konec vesnice.

In Ratibor we were cheerfully greeted at the town hall.

V Ratiboři nás radostně uvítali u radnice.

It was a really hot day, so we borrowed an umbrella for a while.

Byl to opravdu parný den, takže jsme si na chvíli půjčili slunečník.

"I am not running anymore, mate!"

"Dál už neběžím, kamaráde!"

Sincere wishes.

Upřímná přání.

Refreshing the team using bottled water.

Osvěžení týmu vodou z láhve.

Few kilometers before Vsetin a local running champion was waiting for us.

Několik kilometrů před Vsetínem na nás čekala místní běžecká legenda.

With the mayor joining a little bit later.

A paní starostka se připojila o chvilku později.

At the park in the city we had a ceremony and the mayor Mrs. Taborska talked very nicely about our run. It's nice to see that people understand what we do!

V městském parku jsme měli ceremonii a paní starostka Táborská velmi hezky promluvila o našem běhu. Je opravdu povzbuzující vidět, že lidé rozumí tomu, o co se snažíme!

It was another hot day, so we were glad to retreat to our accomodation in the mountains.

Byl to další parný den, takže jsme byli rádi, že jsme se mohli uchýlit do našeho ubytování v horách.

Beskydy mountains are very relaxing and it was nice to spend the last night in the Czech Republic there. Tomorrow we will cross the border to the neighboring Slovakia!

Beskydy jsou velmi uvolňující a bylo hezké strávit poslední noc v České republice právě tam. Zítra již překročíme hranici do sousedního Slovenska!

– Ondra Mocny


Distance: 47 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Samunnati Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 16 June
< Austria 16 June
Czech Republic 18 June >
Slovakia 18 June >