• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 16 June: Bystrice nad Pernstejnem - Olomouc

After the breakfast we ran to the main square of Bystrice nad Pernstejnem where we were greeted by the mayor and several children.

Po snídani jsme začali den v Bystřici nad Pernštejnem, kde nás uvítal pan starosta a skupinka místních dětí.

The kids were a bit shy in the beginning but then ran with us "around the world".

Děti byly ze začátku plaché, ale pak s námi oběhly "celý svět".

The mayor started our today's journey.

Pan starosta nám to dnes odstartoval v tempu.

Thank you!

Děkujeme!

We stopped at Pernstejn castle for a while to make a short visit.

Zastavili jsme se na hradě Pernštejně na krátku prohlídku.

The big tower is amazing. We wouldn't want to have to conquer the castle!

Velká věž je úžasná, ale nechtěli bychom ji dobývat!

Shortly before we left we met a very understanding lady. She had put a very nice wish into the torch, saying it aloud.

Krátce před naším odchodem jsme potkali paní, která do pochodně vložila velmi hezké přání pro harmonii ve světě.

We kept on running until meeting local sportsmen before we entered with them to Boskovice.

Pokračovali jsme v běhu, než se k nám několik kilometrů před Boskovicemi přidali místní borci.

At the main square the deputy mayor was awaiting us with a local band.

Na hlavním náměstí na nás čekala paní zástupkyně starosty s místní kapelou.

She was very supportive to our efforts and of course put her wish of harmony into the torch.

Byla velmi nakloněná tomu, co děláme, a také do pochodně vložila své harmonické přání.

Music, please!

Můziko, hrej!

The band Boskovenka played for us a selection of their latest hits.

Kapela Boskovénka pro nás zahrála výběr svých posledních hitů.

Final picture...

Poslední skupinová fotka...

...and off we go...

...a hurá...

...to visit the indians and cowboys to the Western town near Boskovice!

...za indiány a kovboji do Westernového městečka poblíž Boskovic!

We live in harmony with the local cowboys.

Žijeme v harmonii s místními kovboji.

"We retain the peace in the town 24 hours a day."

"Zajišťujeme mír ve městě 24 hodin denně."

Visiting spidermen remained calm and cool.

Spidermani zůstali v klidu.

The Big Boss.

Velký Šéf.

The red face declares peace.

Rudá tvář vyhlašuje příměří.

"Harmony begins with meee!"

"Harmonie začíná u měěě!"

"The cows escaped. Catch them!"

"Utekly nám krávy z ohrady. Chyťte je!"

Taming the mustang.

Krocení mustanga.

The bartender in the saloon was very fast.

Obsluha v saloonu byla velmi rychlá.

Promoting the brotherhood the local ranger invited the whole team to see the world famous horse show free of charge. Thank you!

V zájmu bratrství pozval místní rančer celý náš tým zdarma na světoznámou šou s koňmi. Děkujeme!

Time for refreshment in this hot summer day.

Čas se v tento parný letní den osvěžit.

Hurray!

Juchůůů!

I dream of harmony. And I carry it around the world.

Sním o harmonii. A nesu ji po celém světě.

Intense running.

Intenzivní běh.

And intense sleeping. We didn't have so many ceremonies today since it was Sunday but it was a nice laid-back day. The hot weather however can be very tiring.

A intenzivní spánek. Neměli jsme dnes mnoho ceremonií, protože byla neděle, a tak to byl velmi pohodový den. Nicméně, horké počasí je velice únavné.

– Ondra Mocny


Distance: 108 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Samunnati Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 15 June
< Austria 15 June
Czech Republic 17 June >

Austria 16 June