• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 13 June: Prague - Vlasim

Many thanks to hotel Ibis for a discount for the accommodation.

Děkujeme hotelu Ibis za slevu na příjemné ubytování.

Meeting at the native american garden behind the Da Vinci school.

Setkání na indiánké zahradě se ZŠ Da Vinci v Dolních Břežanech.

Today we are not passing a peace-pipe; today we are passing the flaming peace-torch of harmony.

Dnes si nepředáváme dýmku míru, ale hořící pochodeň harmonie.

My heart-sun is shining for you, too!

Sluníčko v mém srdci svítí i pro vás!

"Did the sketch display harmony between people? Yes or no?"

"Představovala scénka harmonii mezi lidmi? Tak ano či ne?"

Higher and higher...into the treetops!

A ještě výš a výš...až do korun stromů!

Native americans younger and older. All of them run the harmony run around the whole world.

Indiáni mladší, starší. Všichni běží běh harmonie kolem celého světa.

Peace is established...

Mír je sjednán...

Escorted by the Batman in a new Morgan car.

Doprovod Batmanem v jeho novém Morganu.

Shall we run in the rain?

Poběžíme i v dešti?

Sure, I love it! :-)

No jasně, to nás baví! :-)

Entering the Kamenice primary school...

Vstupujeme do ZŠ Kamenice...

...where we were welcomed by the Kamenice mayor Mr. Cermak.

...kde nás přivítal starosta Kamenice pan Čermák.

Keen listeners.

Spousta pozorných posluchačů.

Best friends in harmony.

Nejlepší kamarádky.

That was fun with you guys!

Fakt jsme si to s vámi užili!

...run run run, World Harmony Run!

...běž bež bež, Světový běh harmonie!

Fresh drops of rain...

Průzračné dešťové kapky...

...clean.

...očišťují.

"We welcome You to the visit of our little humble dwelling."

"Zveme Vás na prohlídku našeho malého skromného obydlí."

The peace-torch right in the kitchen...

Mírová pochodeň až v kuchyni...

Determination.

Odhodlání.

"We have a decent speed today!"

"Máme dnes slušnou rychlost!"

And here we are at the Tynec nad Sazavou school!

A hurá do žluté ZŠ Týnec nad Sázavou!

Our ceremony...

Náš program...

...and the professional performance of the children dancers which we really liked!

...a na oplátku profesionální výkon místních tanečníků a tanečnic,

který se nám opravdu líbil!

I wish.

Přeju si.

And a signature to remember.

A vzájemné podpisy na památku.

Elder students escort us outside the town in a nice pace.

Starší žáci nás vedou svěžím tempem z města.

Refreshments while reading yesterday's newspapers - what is it about? Our runners in a run through Prague.

Trocha posilnění při četbě včerejších novin - o čem že se tam píše? Naši běžci při průběhu Prahou.

Local runners from Benesov supported us even in a rainy weather!

Běžci z Benešova nás podpořili i v takto deštivém počasí!

And we are greeted by a cheerful song at the Jiraskova school.

A již nás vítá krásnou písní o radosti družina ze ZŠ Jiráskova.

We keep going towards the city hall...

Pokračujeme dále k radnici...

...where we are welcomed by the smiling city officials and the mayor Mr. Hlavnicka.

...kde nás přivítali usměvaví zástupci města s panem starostou Hlavničkou.

Bottled water is falling from the sky today.

Z nebe padá voda - v láhvích.

 

After a great day we finished in a historical Vlasim. Thanks everyone for joining us on our journey!

Po báječném dni jsme doběhli do historické Vlašimi. Děkujeme všem za podporu na naší cestě!

– Helena Mazáková


Distance: 73 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Natalia Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 12 June
Czech Republic 14 June >
Austria 14 June >