• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 14 June: Vlasim - Havlickuv Brod

We started the day by a visit in the Vlasim school.

Dnes jsme začali návštěvou ZŠ Vlašim.

Around 100 kids were waiting for us there.

Kolem 100 dětí na nás čekalo ve školní tělocvičně.

The school director Mr. Jisa has received from us the Certificate of Appreciation for the school taking part in the World Harmony Run.

Ředitel školy pan Jíša od nás převzal děkovný list za účast na Světovém běhu harmonie.

We passed the famous Blanik hill where according to a legend an army of knights is in a deep slumber, prepared to rise up and help the Czech nation in the time of need.

Minuli jsme i známý kopec Blaník, ve kterém podle pověsti dřímá armáda rytířů připravených v době nouze pomoci českému národu.

The Naceradec school welcomed the team in a school theatre. The show starts now!

ZŠ Načeradec nás přivítala ve školním divadle. Show začíná!

The deputy mayor received a book about the run in different parts of the world.

Pan místostarosta dostal knihu s fotografiemi běhu z různých koutů světa.

Deep concentration.

Hluboká koncentrace.

Entering the athletic stadium in Pacov...

Na atletickém stadioně v Pacově...

...where the kids prepared a special performance for us.

...pro nás mažoretky Leontýnky připravily speciální vystoupení.

Heart-wish.

Přání od srdce.

Many thanks to our dear friends from Pacov for coming to the ceremony and their wishes for harmony.

Děkujeme našim milým přátelům z Pacova za to, že se zúčastnili ceremonie a za jejich harmonická přání.

We are many...

Je nás mnoho...

New majorette.

Nový mažoreťák.

"Welcome to Nova Cerekev. We like you."

"Vítejte v Nové Cerekvi. Máme vás rádi."

The sign states "Come here son. Learn to be wise.". But some cases are simply hopeless.

Nápis dí pravdu, ale některé případy jsou zkrátka ztracené.

"Such a nice running when your friends help you!"

"To se to běží, když vám kamarádi pomáhají!"

Elephant on your nose.

Slon na nos.

The Nova Cerekev school director received from our team the Certificate of Appreciation.

Pan ředitel ZŠ Nová Cerekev od našeho týmu převzal děkovný list.

"I have enough of this harmony..." :-)

"A dejte pokoj s harmonií..." :-)

Stretching the limbs before the run is the key to success, unless you overdo it.

Protáhnutí před během je základ úspěchu, tedy pokud se to nepřežene.

In Pelhrimov we had a ceremony together with cyclists from the "On the bike for children" project.

V Pelhřimově jsme měli ceremonii společne s cyklisty z projektu "Na kole dětem".

The main organizer of the event is a famous multiple world chapion on high bike Josef Zimovcak. We like him very much because with his projects he is trying to help other people. If you haven't heard about him or his work before be sure to visit www.nakoledetem.cz.

Hlavním organizátorem této akce je známý mnohonásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. Je nám moc sympatický, protože se svou prací snaží pomoct dalším lidem. Pokud jste o jeho projektech ještě neslyšeli, určitě navštivte www.nakoledetem.cz.

Someone just doesn't give up his love for cycling.

Někdo se jen tak nevzdá své lásky ke kolu.

Cycling makes you obviously very happy and smiling. Especially when there's a such a profound idea behind it.

Jízda na kole nás očividně může udělat velmi štastnými. Obzvlášť když za tím stojí vznešená myšlenka.

First few steps with the deputy mayor carrying the torch.

Několik prvních kroků nesl pochodeň pan místostarosta Pelhřimova.

In Humpolec we were joined by young local athlets who escorted us to the main square.

V Humpolci nás mladí místní atleti doprovodili až na hlavní náměstí.

The harmony can be felt in every heart.

Harmonii lze najít v každém srdci.

Young spirit.

Duchem mladý.

The athletes escorted us outside the city to continue our journey.

Atleti nás doprovodili na okraj města, abychom pokračovali na naší cestě.

The deputy mayor of Kejzlice joined us for a while to have a nice time with the torch.

Místostarosta Kejžlic se k nám na chvíli připojil, aby si užil pár chvil s pochodní.

Havlickuv Brod ice hockey players can run as well!

Hokejisté z Havlíčkova Brodu umí také běhat!

We were very kindly greeted by the mayor Mr. Tecl and deputy mayor Mr. Kuzelka.

Byli jsme velmi mile přivítáni panem starostou Teclem a místostarostou Kuželkou.

At the city hall we have received a very exhaustive lecture on history of the city. At least we have learned something today! Eight ceremonies and 100 km running - really intense day!

Na radnici jsme obdrželi obsahově vyčerpávající a obohacující výklad o historii města. Dnes jsme se něco zajímavého dozvěděli! Osm ceremonií a 100 km běhu - opravdu intenzivní den!

– Helena Mazakova


Distance: 97 km

Team Members:
Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Balavan Thomas (UK), David Peschke (Germany), Natalia Lehonkova (Ukraine), Sergey Sidenko (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 13 June
Czech Republic 15 June >
Austria 15 June >

Austria 14 June