• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 12 June: Brandys n. Labem - Prague

Entering the castle in Brandys nad Labem...

Vbíháme do zámku v Brandýse nad Labem...

...where a group of local children is already awaiting us.

...kde na nás už čekají děti z místní školy.

Putting wishes into the torch.

Vkládáme do pochodně svá přání...

And before we leave we get a very high five.

A před odchodem si vysoko plácneme.

Entering Prague through Cakovice and Dablice.

Do Prahy vbíháme přes Čakovice a Ďáblice.

In Kobylisy a large crowd from Buresova and Zernosecka school is eagerly waiting.

V Kobylisích na nás už netrpělivě čeká zástup dětí ze ZŠ Burešova a ZŠ Žernosecká.

Friendship and harmony...

Přátelství a harmonie...

..some can really feel it.

...někteří ji dokáží cítit.

Passing the torch to the teachers as well.

Předáváme pochodeň i paním učitelkám.

Some older kids from the school escorted the team to the next school nearby.

Některé starší děti doprovodily náš tým do další školy na naší trase.

There very young and sweet kids from Na Sutce school received our high-fives.

Tam nás uvítaly malé a milé děti ze ZŠ Na Šutce.

Biiiiig sun!

Veeelké slunce!

Passing the torch from hand to hand.

Předávání pochodně z ruky do ruky.

Thanks Na Sutce school !

Díky ZŠ Na Šutce!

Our boys getting younger and younger every day.

Naši chlapci mládnou a mládnou každým dnem.

And here we are in Resslova school with a bunch of very energetic children.

A už jsme v ZŠ Resslova se skupinou nadšených dětí.

Trying to guess where is Baiba from - Latvia.

Děti se snaží uhádnout, odkud je Baiba - z Lotyšska.

Higher, higher!

Výš, výš!

Bye bye Resslova!

Ahoj, ZŠ Resslova!

Passing the Prague castle.

Míjíme Pražský hrad.

Crossing the Charles bridge.

Přebíháme Karlův most.

To get to the Old Town square where TV awaits us.

Abychom se dostali na Staroměstské náměstí, kde na nás čekala televize.

Passing the torch to people around the square.

Předávání pochodně příchozím.

And off we run!

A už běžíme dál!

Through the Kampa district.

Průběh Kampou.

Stopping at the statue of Sri Chinmoy, who founded the World Harmony Run in 1987.

Zastavujeme se u sochy Sri Chinmoye, který založil World Harmony Run v roce 1987.

Prague castle from the distance.

Pražský hrad z dálky.

Running along the Vltava river.

Běžíme podél Vltavy.

More local runners joined us...

Cestou se přidávají další běžci...

The police kindly escorted us on bikes to the end of today's run. Thanks!

Dva policisté nás na kolech doprovázeli na celé dnešní trase. Děkujeme!

Today we finished in Modrany where tomorrow's run will start. It was a long day with nice schools and a run through the beautiful centre of Prague.

Dnes jsme skončili v Modřanech, odkud se zítra bude vybíhat. Byl to dlouhý den se spoustou hezkých škol a průběhem centra Prahy.

– Ondra Mocny


Distance: 37 km

Team Members:
Dipavajan Renner (Austria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Balavan Thomas (UK), Sandro Zincarini (Italy), Mladen Vujaklija (Croatia), Sumahat Strohn (Germany), Vladimir Ilyasov (Russian Federation), Baiba Mennika (Latvia), Sergey Sidenko (Ukraine), David Peschke (Germany), Natalia Lehonkova (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 11 June
Czech Republic 13 June >