• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 26 May: Blansko - Slavkov u Brna

This morning our team again got bigger. Runners from joined us and moreover, they prepared excellent breakfast for us and took care about our stomach for the whole day.

Ráno se náš tým opět rozrostl, a to o posily ze Zlína, které nám před startem připravily vynikající snídani a po celý den se staraly nejen o blaho našich žaludků.

Today's route start was really international: at a local school in Blansko we met Moravian, Slovakian and Hungarian students and teachers. Also, Mr. Alexa from local municipality welcomed us.

Dnešní trasu jsme zahájili vskutku mezinárodně, a to na ZŠ TGM v Blansku, kde nás spolu s blanenskými, slovenskými a maďarskými žáky a učiteli přivítal pan Alexa, zástupce Městského úřadu Blansko, odboru školství.

In Olomoucany, we had a meeting with children and teachers from local primary school and the mayor Mr. Bastar.

V Olomučanech jsme se setkali s dětmi a učitelkami z tamější základní školy. Pochodeň si přišel podržet i starosta obce pan Baštár.

In Krtiny, we met real Harmony. We feel that local people have Harmony as mandatory topics in their primary school. Mrs. mayor Kubesova Matejickova with some children openheartely welcomed us.

Velká harmonie na nás dýchla v obci Křtiny, kde jsme měli pocit, že místní lidé mají harmonii jako povinný předmět už na základní škole. Tamější starostka paní Kubešová Matějíčková nás velmi vřele přivítala spolu se žáky ze ZŠ Křtiny už na samotném začátku obce.

Then we visited the church, where Mrs. mayor in perfect English informed us about village history.

Společně jsme pak navštívili kostel, kde nás paní starostka se svojí skvělou angličtinou informovala o historii obce.

Accompanied by sounds of chime from the church tower, we ran to primary a elemantary school. Children welcomed us with a nice international song, flags from all over the world and (which is the most important) immensely friendly atmosphere.

Za zvuků zvonkohry, jež pro nás paní starostka nechala z kostelní věže zahrát, jsme přiběhli do ZŠ a MŠ Křtiny, jejíž žáci nás přivítali mezinárodní písničkou, vlajkami z celého světa, ale hlavně úžasně přátelskou atmosférou.

It was so nice to be with them, that we didn't want to continue running. Fortunately, the director Mr. Kellner with children ran to see us off.

Bylo nám s nimi tak krásně, že se nám ani nechtělo běžet dále. Ještě že nás děti spolu s panem ředitelem Kellnerem běžely vyprovodit.

We met a nice excavator driver ready to be photographed. With his kindhearted smile he confirmed, that harmony can be spread harmony around himself also during his everyday work.

Cestou jsme také potkali milého bagristu, který se s námi ochotně vyfotil a se svým dobrosrdečným přístupem nám jen potvrdil, že dokáže kolem sebe šířit harmonii i během své každodenní práce.

Local school Nemojany prepared for us extraordinary treatment: home made cookies. Our deepest gratitude belongs to teachers and the school director Mrs. Kumurova.

Vynikající pohoštění v podobě domácích koláčků si pro nás připravila ZŠ Nemojany. Naše díky patří paním učitelkám a tamější ředitelce, paní Kumurové.

Also students from ZS Tucapy were curious, how the harmony torch looks like.

Žáci ze ZŠ Tučapy byly rovněž zvědaví, jak vypadá pochodeň míru.

Having seen the Statue of Liberty at the beginning of Komorany, we were not sure, what continent are we at.

Když jsme viděli sochu svobody na začátku Komořan, nebyli jsme si jistí, jestli jsme si náhodou nespletli kontinent.

Furtunately, we met children from ZS Komorany and their Czech sounded very convincingly. Children showed a real sportsmanship. They ran with us not only up to the town-hall (where mayor Mrs. Simackova welcomed us) but a long way behind the village.

Naštěstí jsme brzy potkali děti ze ZŠ Komořany, jejichž čeština zněla dosti přesvědčivě. Děti projevily skutečně sportovního ducha, když s námi nejen běžely na obecní úřad, kde nás přivítala paní starostka Marie Šimáčková, ale i daleko za obec.

In Drazovice, a very big surprise awaited us! Children from the local school decorated a bus stop with their exquisite paintings.

Ovšem velké překvapení na nás čekalo v Dražovicích. Zde pro nás děti z místní základní školy vyzdobily na náměstí autobusovou zastávku svými překrásnými kresbami.

We reached Letonice after 5 p.m., but this did not discourage the deputy mayor Mr. Skokan, the local scholl director Mrs. Spacilova and other school representatives, to welcome us there, and among other things, also with a nice song.

Do Letonic jsme dorazili až v 17 hod, ale ani to neodradilo místostarostu pana Skokana, ředitelku ZŠ paní Spáčilovou a další zástupce místní základní školy, aby nás ve své obci také uvítali, a to mimo jiné i písničkou.

In the final part, a cheery Moravian joined us on his wooden bicycle. He takes part in races throughout the whole globe.

V závěrečné části cesty se k nám na svém dřevěném kole připojil i bodrý Moravák, který jezdí na závodech po celém světě.

– Jana Duskova


Distance: 57 km

Team Members:
Vlado Kulisek (Slovakia), Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Ljuba Bobykova (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 25 May
< Austria 25 May
Czech Republic 27 May >
Germany 27 May >

Austria 26 May