• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 21 May: Zamberk - Zabreh

Our first meeting of this day took place at the Elementary art school of Petr Eben in Zamberk. Students, teachers and mayor delighted us as they were interested understand ideas of the World Harmony Run. Moreover, we have never seen anybody to play accordion such a difficult piece like the Bugatti step and theSarbe dance. Hats off!

První setkání dnešního dne se odehrálo na Základní umělecké škole Petra Ebena v Žamberku. Studenti, učitelé a pan starosta nás na besedě velmi potěšili svým zájmem a porozuměním. Také jsme ještě neviděli nikoho hrát na harmoniku tak náročné skladby jako Bugatti step a Šavlový tanec. Klobouk dolů!

The meeting continued in front of the school. There were five continents on the main square and all people got stamps on each of them.

Po programu ve škole byl také program před školou, na Masarykově náměstí bylo najednou pět světadílů a všichni dostávali razítka ...

We are very grateful to mayor Mr.Dytrt for organizing such a nice event in Zamberk.

Děkujeme panu starostovi Dytrtovi za naše přijetí v Žamberku a zorganizování tak krásného setkání.

In Letohrad, many students of local primary school were awaiting us on the streets. We entered the main square together with them like an avalanche.

V ulicích Letohradu nás očekávalo hodně studentů místní základní školy. Na náměstí jsme se přiřítili jako lavina.

Mr. Fiala, the mayor, received us. We saw beautiful perfomance of majorettes, sang our song and several times jointly ran around the globe. Our harmony team grow large by at least 70 other members.

Po přijetí pochodně panem starostou Fialou jsme viděli krásné vystoupení mažoretek, zazpívali jsme píseň našeho běhu a společně několikrát oběhli zeměkouli ... Náš tým harmonie se v Letohradě rozrostl alespoň o 70 dalších členů.

Our sincere thanks belong to mayor Mr. Fiala, deputy mayor Ing. Maixner and especially to Mrs. Repova from the Information centre.

Naše díky patří panu starostovi Fialovi, panu místostarostovi Maixnerovi a speciálně paní Repové z informačního centra.

Our path proceeded through fresh and blossoming valley of the Ticha Orlice river.

Další trasa vedla svěžím a kvetoucím údolím Tiché Orlice.

Running on the road surrounded by fields and forests we reached well-known pilgrimage place: Marianska Hora, known also as "Little Mariazell". We all felt unrepeatable atmosphere of this place, situated at european water-shed.

Cestou mezi poli a lesy jsme se dostali na známé poutní místo: Mariánskou horu. Všichni jsme pociťovali neopakovatelnou atmosféru tohoto místa, které je navíc na evropském rozvodí.

The town-hall of Lanskroun we reached very hungry and all the more we are grateful to deputy mayor Mr. Sebrle, that he took care about our refreshment.

K radnici v Lanškrouně jsme se dostali už docela hladoví a o to více jsme vděčni panu místostarostovi Šebrlemu, že se o naše občerstvení dobře postaral.

Main (and the only) road from Lanskroun to Hostejn is under reconstruction, so we choose field roads. And maybe it was more beautiful, than going on the main road ...

Hlavní (a jediná) silnice z Lanškrouna je v rekonstrukci, tak jsme volili polní cesty. A možná to bylo krásnější, než po té hlavní silnici ...

So we got to village named Koruna

Dostali jsme tak i do obce Koruna

and at the border of the Brezina national park.

a na okraj přírodního parku Březina.

After having ice cream in Hostejn, the rest of our tour to Zabreh passed very quickly, especially on such a nice bike trail ...

Po zmzlině v Hoštejně nám zbytek cesty do Zábřeha utekl jako voda, zvlášť po tak krásné cyklostezce ...

– Miroslav Pospisek


Distance: 50 km

Team Members:
Balavan Thomas (United Kingdom), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Purnendu Knezevic (Canada), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 20 May
< Italy 20 May
Czech Republic 22 May >
Italy 22 May >

Italy 21 May