• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 24 May: Zabreh - Letovice

At 6 o'clock, church bells woke us in Zabreh. It seemed to be a rainy day, but that did not stop our brave runners.

V šest hodin rán nás kostelní zvony v Zábřehu probudily do deštivého rána. Našim běžcům to však náladu nezkazilo.

We spent the two nights in a nice hotel AMCO directly at the main square. Many thanks to Mr. Pribyl, the owner of the hotel, for his willingness and helpfulness.

V Zábřehu jsme byli po dvě noci ubytováni v krásném hotelu AMCO přímo na náměstí. Majiteli hotelu panu Přibylovi děkujeme za jeho vstřícnost a ochotu.

At 9 am our international team was joined with team from Zlin.

Také dnes dostal náš tým posily se Zlína.

We also had surprise (and welcomed) visitor from Italy - Nivedak (front).

Měli jsme také nečekaného (a vítaného) kolegu z Itále - Nivedak (vpředu).

Nivedak piked up the tempo and the group raced trough a beautiful Moravian countryside.

Nivedak nasadil tempo a skupina uháněla krásnou moravskou krajinou.

We met many smiling locals along the way and took pictures together. Like this picture of three - runner,local citizen and a monkey (who can find the monkey?) :-)

Cestou jsme potkali jsme mnoho usmívajících se lidí a společně jsme fotili. Jako například tady jsou tři: běžec, místní obyvatel a opice (kdo najde na obrázku opici ?) :-)

 

Part of the way we were running on the forest trail than we got lost and had to ran straight through the bushes.

Část trasy vedla po turistických značkách. Přitom jsme ztratili a pak jsme museli běžet, kudy to šlo.

Soon we arrived at the most beautiful medieval castle Bouzov.

Brzy jsme dorazili na krásný středověký hrad Bouzov.

The international team with the runners from Zlin was now 30 runners strong.

Společně se zlínskými přáteli nás bylo kolem třiceti běžců.

We visited the castle and enjoyed breathteaking view.

Navštívili jsme hrad a rozhlédli se z něho do dalekého okolí.

Then we ran together to the Javoricke caves, where we had lunch, excellent nonalcoholic beer and even better homemade cake.

Pak jsme běželi k Javoříčským jeskyním. Tam nás čekal nejdříve oběd, výborné (nealkoholické) pivo a ještě lepší domácí koláč.

Visit to the cave was soon to follow.

Po obědě jsme se chystali do jeskyní.

We had free entrance thanks to Mr. Zikmund and from all of us we wish to offer our sincere gratitude for that.

Zásluhou pana Zikmunda jsme měli vstup volný !!! Pane Zikmunde, posíláme Vám (i nejmenší běžkyni, kterou jste přivedl) mnoho díků a pozdravů.

The cave is magnificant.

Jeskyně jsou velkolepé.

Runners marvelled at the beauty of the cave especially the largest dome which resembled large cathedrale. The Javoricko Caves (along with nearby Mladec Caves) are often described as being the most beautiful in Czech Republic.

Běžci obdivovali krásu jeskyní, zvláště největší dóm, který připomínal ohromnou katedrálu. Javoříčské jeskyně (společně s nedalekými Mladečskými) bývají často označovány za nejkrásnější v ČR.

The shapes made by nature filled us with respect and wonder.

Tvary vytvořené přírodou v nás vybuzovaly respect a údiv.

At the end of the day we split into two teams and ran to our final destination - Letovice.

V závěru dne jsme se rozdělili na dva týmy a běželi jsme do cíle dnešní etapy - Letovic.

– Purnendu Knezevic


Distance: 95 km

Team Members:
Nivedak Coradini (Italy), Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Zoran Mrkonjic (Croatia), Zuzana Docziová (Slovakia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 23 May
< Italy 23 May
Czech Republic 25 May >
Austria 25 May >

Italy 24 May