• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 19 May: Trutnov - Nove Mesto nad Metuji

The morning in Trutnov was full of enthusiasm. The deputy mayor (Mr. Hendrych), school director (Mr. Schwarz), Mr. Hejl and his helpers made an excelent job in preparing the meeting. There were great kids with good performances, fantastic athletes and brillant dancers.

Ráno v Trutnově bylo plné nadšení. Hlavní organizátoři tohoto setkání (pan místostrosta Hendrych, ředitel školy pan Schwarz a pan Hejl) dokázali sestavit program plný výborných vystoupení, úžasných atletů a skvělých tanečníků).

Not even rain can stop us on the World Harmony Run.

Na Světovém běhu harmonie nás nezastaví ani déšť.

We went to the famous sand rock formation and by chance we met really nice kids from Prague.

Navštívili jsme známé pískovcové skály a potkali jsme tam opravdu milé děti z Prahy.

In Teplice we didn´t see the sun, but we have seen many shining happy people.

The mayor Mr. Brandejs encouraged us with uplifting words.

V Teplicích jsme sice neviděli slunce, ale zato jsme viděli mnoho zářících lidí. Pan starosta Brandejs nám dodal mnoho inspirace slovy, která přesně vystihovala myšlenku našeho Běhu.

"We got all stamps from around the world."

"Dostaly jsme razítka ze všech světadílů."

In Police nad Metuji also the police supports harmony. We are sure that it is also thanks to the mayor Mrs. Mgr. Seidelmanova.

V Polici nad Metují i policie podporuje harmonii.Určitě na tom má podíl i paní starostka Mgr. Seidelmanová.

The deputy mayor Mr. Ther and maybe the future deputy mayors from Hronov.

Pan místostarosta Thér a několik možná budoucích místostarostů z Hronova.

Everybody wanted to run for harmony.

Každý chtěl běžet pro harmonii.

A big thank you to the athletes who helped us to bring the torch to the town representative of Nachod Mr. Ing. Rohulan on time.

Děkujeme skvělým náchodským atletům, kteří nám pomohli dostat se včas na setkání se zástupcem města, panem místostarostou Ing. Rohulánem).

We couldn´t believe than we can meet so many happy people on the way to hell.

(This was the Czech name of our next stop: Peklo).

Nemohli jsme uvěřit, že cestou do Pekla můžeme potkat tolik usměvavých lidí.

Our welcome in Nove Mesto nad Metuji was a real cherry on the top of the cake.

Přivítání v Novém Městě nad Metují bylo opravdovou třešničkou na dortu.

It was surprise after surprise. All of us admired majotettes and children singing group. Many thank especiall for the mayor Mgr. Malijovska and the deputy mayor Mr Hable.

Bylo to překvapení za překvapením. Všechny nás mile překvapily mažotetky a dětský pěvecký sbor. Děkujeme zvláště paní starostce Mgr. Malijovské a mistostarostovi Hablemu.

After the dinner, the deputy mayor Mr. Hable invited us to admire the well known beauty of the town.

Po večeři jsme mohli obdivovat krásy Nového Města nad Metují.

Anna, our youngest team member.

Nejmladší členka našeho týmu: Anna.

– Maria Manecke


Distance: 69 km

Team Members:
Balavan Thomas (United Kingdom), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Purnendu Knezevic (Canada), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 18 May
< Italy 18 May
Czech Republic 20 May >
Italy 20 May >

Italy 19 May