• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 16 May: Strazne - Lucni bouda

The first day of the World Harmony Run 2009 was really something. Exquisite nature, unpredictible weather, endless hills and final rewarding view from the Czech highest mountain, Snezka. This year’s run started in Krkonose Mountains with 15 km long run from a small village Strazne to Snezka.

První den Běhu harmonie 2009 v České republice stál opravdu za to. Nádherná příroda, nevyzpytatelné počasí, nekonečné stoupání a odměna výhledu z české nejvyšší hory. Letošní běh totiž začal v Krkonoších a to rovnou 15 km dlouhým výběhem ze Strážného na Sněžku.

Although damp and cold weather forced other tourists out of the trails back home, our team did not falter. At 10 am we said our good byes to Pavel Smejkal, a member of Mountain Rescue Service and our kind host in Pension Anna together with his family. After that we took off with a flaming torch from the Mountain Rescue Station in Strazne towards Bouda na Plani (chalet).

Sychravé a upršené počasí sice vyhnalo ostatní turisty z cest zpátky domů, ale náš tým nezaváhal. V 10 h jsme se rozloučili s Pavlem Smejkalem, členem horské služby a naším laskavým hostitelem v Penzionu Anna, a jeho rodinou, a vystartovali s hořící pochodní od stanice horské služby ve Strážném po žluté a modré směrem na Boudu na Pláni.

Naturally we knew in advance that it would be a mountain trail but still we did not expect such endless climbing. We were quite grateful for a short break with refreshments at Bouda na Plani. We took some pictures with the couple who manage there.

Že trasa vede v horách jsme samozřejmě předem věděli, ale že to bude tak nekonečné stoupání jsme si nepředstavovali. S vděčností jsme přivítali krátké občerstvení na Boudě na Pláni, kde jsme se vyfotili s manželi, kteří chatu společně vedou.

 

From Bouda na Plani fortunaly a more comfortable path lead to Vyrovka (chalet), with only one difficult climb to Chata na Rozcesti (chalet). Luckily the rain ended but from the fog ahead more frequent and larger snow fields started to appear. Snow in the middle of May! But up here it is not unusual.

Z Boudy na Pláni vedla naštěstí už příjemnější cesta na Výrovku, jen s jedním těžším výběhem k Chatě na Rozcestí. Pršet naštěstí již přestalo, ale v mlze se začaly objevovat častější a větší sněhová pole. Sníh v polovině května! Ale tady vysoko v horách je to celkem běžné.

At 12:30 pm we finally arrived at Lucni Bouda (chalet) where our luggage driven there by Pavel Smejkal from the Mountain Rescue Service awaited us. After a short break we continued to the border where we met with our Polish friends – 5 adults and one 12 year old boy. In past they all participated or directly organized World Harmony Run in Poland. Together we then climbed Snezka, rather fast walking than running. Miraculously the weather showed us a kinder face, morning fog disappeared and the sun started to peak through the clouds.

Ve 12:30 h jsme konečně dorazili k Luční boudě, kam ním mezitím horská služba v osobě Pavla Smejkala převezla naše zavazadla. Po krátké přestávce jsme ještě kousek popoběhli k státní hranici, kde na náš již čekali naší polští přátelé - 5 dospělých a jeden 12-letý chlapec. Všichni se již v minulých letech účastnili nebo přímo organizovali World Harmony Run v Polsku. Společně jsme pak, spíše rychlou chůzí, než během, vystoupali na Sněžku. Počasí se jako zázrakem umoudřilo, mlha zmizela a slunce nám ukázalo svou přívětivou tvář.

On our return we organized a spontaneous, friendly ceremony where we honored Jiri Holecek, manager of our accomodation place with a thank-you certificate and handed him a harmony torch. Mr Holecek with the whole chalet team assisted us in such a generous way, giving a free accomodation and food to almost 40 people! Once more – THANK YOU!!

Po návratu jsme před Luční boudou uspořádali spontánní, ale srdečnou ceremonii, na které jsme předali pochodeň a děkovný diplom řediteli chaty Jiřímu Holečkovi. Pan Holeček a celý tým Luční Boudy nám vyšel nesmírně vstříc a celý náš tým téměř 40 lidí zdarma ubytoval a nasytil! Ještě jednou – děkujeme!

As we started approaching Snezka skies cleared up. We were able to admire the magnificance of the mountain.

Když jsme se dorazili pod Sněžku, mraky se konečně rozptýlily. A před námi mocná hora...

Finally we reached the top of the highest mountain - Sněžka 1 602 m.

A vrcholové foto s našimi polskými přáteli.

Our good-bye to Snezka.

World Harmony Run konečně na fotce se Sněžkou.

– Abhisar


Distance: 21 km

Team Members:
Predrag Knezevic (Serbia), Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Polish runners, Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Slovenia 15 May
Czech Republic 17 May >
Slovenia 17 May >

Slovenia 16 May