• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 23 May: Rymarov - Praded

Once upon a time, there was mountain called Praded. On 24th of May 2009 a group of runners in blue attempted to climb it.

Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami byla hora Praděd. Dne 23. měsíce května roku 2009 jala se na něj šplhati skupina běžců v modrém.

That day in the morning ...

Toho dne ráno ...

It was Saturday and group of our Zlin friends came to support us.

Byla sobota a tak nás přijeli podpořit přátelé ze Zlína.

We started at Rymarov (610 meters above sea level) When we finished here yesterday, big hailstorm started. But today, luckily, the sun was shining since the morning.

Vybíhali jsme z Rýmařova (610 m. n. m.). Když jsme na tomto místě včera skončili, strhla se bouřka s krupobitím. Dnes naštěstí svítilo sluníčko.

We ran slowly but with determination that we will definitely reach the top of the highest Moravian mountain Praded (1492 meters above sea level).

Běželi jsme sice pomalu, ale s rozhodností, že se na nejvyšší moravskou horu Praděd (1492 m n.m.) určitě vyšplháme.

Balkan mafia.

Balkánská mafie pod Pradědem.

We were stopped by tollgate at the entrance to the mountain. After a while we started again. Running in a group we felt like riding a wave.

Zastavila nás až závora na začátku silnice na Ovčárnu. Po chvilce jsme ale opět začali stoupat a jak jsme běželi ve skupině, připadalo nám to, jako bychom se vezli na vlně.

In the final part of the climb we met many tourists that helped us to carry the torch to the mountain summit.

Cestou z Ovčárny na Praděd jsme potkávali spoustu turistů a nikoho jsme nenechali chladným. Mnozí nám pomohli nést pochodeň směrem k vrcholu.

Thanks to Hotel Praded (www.hotelpraded.cz) we could have our support vehicle with us on the top with all our necessary equipment (vegetable burger with mustard and fruit pie like from the mother).

Díky Hotelu Praděd (www.hotelpraded.cz) jsme mohli s naším doprovodným vozidlem vyjet až nahoru s veškerým naším potřebným vybavením (zeleninové karbanátky s hořčicí a ovocný koláč jako od maminky).

We kept on going up by 73 meters high elevator to viewing platform of the TV tower Praded.

Byli jsme tak rozběhnutí, že jsme výtahem pokračovali až na vyhlídkové patro vysílače Praděd ve výšce 1560 m.

For way back some of us used a faster downhill scooter.

Pro sestup někteří z nás zvolili rychlejší koloběžkovou variantu.

After successfull climb we were regenerating in thermal spa Karlova studanka.

Po úspěšném zvládnutí horské etapy jsme regerovali v termálních lázních Karlova studánka.

On the way back to Zabreh we wanted to visit castle Velke Losiny. But it was unfortunately closed. So we at least absorbed the atmosphere of marvelous castle park.

Na zpáteční cestě do Zábřehu jsme chtěli navštívit zámek Velké Losiny, který k naší smůle byl již uzavřen. Tak jsme alespoň nadýchali atmosféru nádherného zámeckého parku.

For curious readers we made one photo from under the castle gate.

Pro zvídavé jsme však vyfotografovali zámek škvírou pod vraty.

– Miroslav Pospisek


Distance: 26 km

Team Members:
Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 22 May
< Italy 22 May
Czech Republic 24 May >
Italy 24 May >

Italy 23 May