• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 22 May: Zabreh - Rymarov

Our morning start from Zabreh's main square was observed by local TV station. Mr. Ing. Kolar (who also welcomed us here two years ago) oficially started today's run and we headed to the first local school. Some children from the school accompaied us, too, while other were waiting in front of the school.

Na náš start na náměstí Zábřehu se přišla podívat také TV Zábřeh. Pan starosta Ing. Kolář nám slavnostně předal pochodeň a my jsme běželi do ZŠ Boženy Němcové. Několik žáků této školy nás provázelo už z náměstí a další nás čekali před školou.

We liked their enthusiasm, curiosity and eagerness to run with us.

Líbilo se nám jejich nadšení, zvědavost a dychtivost s námi běžet.

Then we run to ZS Skolska (3.ZS Zabreh). This time, student of the highest class were waiting for us. They were simply wonderful! We saw that many of them were interested in the facts about the Run. The meeting enriched us and we fell that also some of them.

Naší další zastávkou byla ZŠ Školská (3.ZŠ Zábřeh). Tentokrát na nás čekali žáci devátých tříd. Byli tak skvělí! Viděli jsme, že hodně z nich náš běh a jeho poslání zaujalo. Povídání s nimi bylo nás (a máme pocit, že i některé z nich) hodně obohatilo.

We couldn't miss the opportunity to have a ride on Titanic.

Nemohli jsme si nechat ujít příležitost projet se na Titaniku.

At Brnicko near Zabreh, children and teachers from local school were waiting for us with a lovely surprise. They prepared their own paper torches! We put on them our stamps from "running around the world".

V Brníčku nedaleko za Zábřehem nás čekaly děti a učitelé místní základní školy s milým překvapením. Vyrobili si totiž vlastní papírové pochodně! Odnesli si pak na nich naše razítka z "běhu kolem světa".

Moreover, we could play "Man in the middle" ball game at the sportfield.

We played until rain reminded us that we have to run 35 km to reach today's destination.

Navíc jsme si pak mohli na hřišti zahrát s míčem "Na prostředního".

Naši hru přerušil až déšť a připomněl nám, že do Rýmařova je to ještě 35km.

We appreciated the part from Dolní Libina to Horní Město. As runners we were grateful for occasional rain (three storms were really intensive), as it was rather refreshing.

Zvláště pěkný úsek byl z Dolní Libiny do Horního Města. Jako běžci jsme byli vděční za občasný déšť, (tři bouřky byly docela intezívní) který byl pro nás po včerejším prosluněném dni spíše osvěžením.

Also Jirka from Prague with his sons came to run with us.

Přijel za námi také Jirka z Prahy i se svými syny.

– Miroslav Pospisek


Distance: 41 km

Team Members:
Balavan Thomas (United Kingdom), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Purnendu Knezevic (Canada), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 21 May
< Italy 21 May
Czech Republic 23 May >
Italy 23 May >

Italy 22 May