• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 25 May: Letovice - Blansko

This morning runners from Prague, Zlin, Slovakia and Ukraine joined us.

Naše skupina běžců se dnes ráno rozrostla o běžce z Prahy, Zlína, Slovenska a Ukrajiny.

At the Letovice castle, we met mayor Mgr. Prochazka and teachers with children from two schools - Komenskeho and Sulikov. They made beautiful paintings illustrating what children feel in the word "harmony".

Na letovickém zámečku nás již netrpělivě očekávali starosta Letovic, Mgr. Radek Procházka, jenž nám pomohl s organizací běhu v jeho obci, a paní učitelky s dětmi ze ZŠ-Komenského a ZŠ-Sulíkov, které pro nás nakreslily překrásné obrázky znázorňující, co pro ně znamená harmonie.

We were accompanied by local police.

Na další cestě z Letovic nás vyprovodilo vozidlo městské policie.

Seeing the sun also on the road in Boskovice, we started to think that we are getting sunburned from this sunny May day. But as this sun on the road moved on and cheered us, we realized that what we see are yellow sporting costumes of girls from primary school Slovakova.

Pomalu jsme si začínali myslet, že jsme ze žhnoucího květnového dne dostali úpal, když vidíme slunce už i v Boskovicích na silnici, ale díky uvítacímu pokřiku dívek ze ZŠ Slovákova jsme zbystřili své smysly a zjistili, že ta záplava žluti u silnice patří jejich sportovním dresum.

The girls proved that they are true students of their sport-oriented school as they (together with their teacher) accompanied us throughout the whole town. Many thanks to Mr. Siver from municipality of Boskovice, who helped to organize this event.

Dívky nám dokázaly, že nechodí do sportovní třídy jen tak nadarmo, jelikož nás i s jejich paní učitelkou svým během doprovodily celým městem. Náš dík patří panu Siverovi z Městského úřadu Boskovice, jež nám naši návštěvu v tomto městě pomohl zorganizovat.

Having run into Nemcice, we saw a group of children with welcoming us along the road and our hearts melted down. Also teachers and the mayor Ing. Sadecky (who managed Wolrd Harmony Run route to go through the village) also nicely welcomed us.

Když jsme přiběhli do Němčic, naše srdce roztálo pohledem na skupinu dětí z tamější mateřské školky s mávátky, jak nás vítaly u cesty i s paními učitelkami a panem starostou Ing. Sadeckým, který se zasloužil o to, aby běh harmonie dorazil i do jejich obce.

Mayor of Nemcice and local teachers did not resist to temptation of going through our gate. The village also prepared a very good refreshment for us.

Když paní učitelky a pan starosta viděli, s jakou radostí děti probíhají bránou mezi námi na cestě k hořící pochodni, ani oni nemohli odolat. Na závěr se s námi obec Němčice rozloučila malým občerstvením.

We were running together with teachers and students from the school in Ostrov u Macochy. We also got refreshment at this school. Many thanks!

Další občerstvení nás pak čekalo na ZŠ v Ostrově u Macochy, s jejíž učiteli a žáky jsme se rovněž po cestě setkali. Děkujeme!

Some of the students then ran with us even for a long way behind their village, to show us the way to Macocha.

Někteří z nich pak s námi dokonce bězeli ještě kus za jejich obec, aby nám ukázali cestu na Macochu.

Thanks to Mr. Hebelk, we got down to Punkevni Caves.

S pochodní harmonie se nám podařilo sestoupit i do Punkevních jeskyní, jejichž prohlídku jsme absolvovali díky správci panu Hebelkovi.

We were overwhelmed by Nature's creativity not only while looking at cave formations but also while standing directly on the very bottom of the famous Macocha abyss.

Nad tvořivostí přírody jsme pak žasli nejen při pohledu na jeskynní útvary, ale i přímo na samotném dnu propasti Macocha.

The trip on boats through cave lakes was a nice variegation of the day, as due to rocks above us we did not have to take care about our legs, but about our heads.

Projížďka na loďičkách po jeskynních jezírkách pak byla příjemným zpestřením dne, kdy jsme s ohledem na blízké skály nemuseli vyjímečně dávat pozor pod nohy, ale na hlavu.

Today's route ended in Blansko.

Dnešní trasu jsme pak zakončili v Blansku.

– Jana Duskova


Distance: 52 km

Team Members:
Vlado Kulisek (Slovakia), Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Ljuba Bobykova (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 24 May
< Italy 24 May
Czech Republic 26 May >
Austria 26 May >

Austria 25 May