• World Harmony Run

  World's Largest Torch Relay
  World Harmony Run

 • 1,000,000 Participants

  Across 6 Continents
  1,000,000 Participants

 • Dreaming of a more harmonious world

  100 countries
  Dreaming of Harmony

 • Schools And Kids

  Make a Wish for Peace
  Schools And Kids

 • Sri Chinmoy: World Harmony Run Founder

  World Harmony Run Founder
  Sri Chinmoy

 • Carl Lewis: World Harmony Run Spokesman

  World Harmony Run Spokesman
  Carl Lewis

 • New York, USA

  New York
  USA

 • London, Great Britain

  London
  Great Britain

 • Shakhovskaya, Russia

  Shakhovskaya
  Russia

 • Around Australia

  15,000 kms, 100 days
  Around Australia

 • Around Ireland

  14 Days, 1500km
  Around Ireland

 • Wanaka, New Zealand

  Wanaka
  New Zealand

 • Arjang, Norway

  Arjang
  Norway

 • Rekjavik, Iceland

  Rekjavik
  Iceland

 • Beijing, China

  Beijing
  China

 • Prague, Czech Republic

  Prague
  Czech Republic

 • Belgrade, Serbia

  Belgrade
  Serbia

 • Lake Biwa, Japan

  Lake Biwa
  Japan

 • Kapsait, Ethiopia

  Kapsait
  Kenya

 • Pangkor Island, Malaysia

  Pangkor Island
  Malaysia

 • Bali, Indonesia

  Bali
  Indonesia

 • The All Blacks, New Zealand

  The All Blacks
  New Zealand

Czech Republic 29 May: Lednice - Mikulov

This morning we launched our route in Lednice where we met the children and teachers from the primary school. Thanks to this warm meeting we completely forgot today's chilly morning that was much colder than other days. (The name of the town, Lednice, literally translated as “the refrigerator”, might be the reason of that coldness)

Naši dnešní trasu jsme odstartovali v Lednici, kde jsme se sešli s dětmi a jejich učitelkami z místní základní školy. Při tomto srdečném setkání jsme úplně zapomněli na to, jaké je dnes ve srovnání s předchozími dny chladno. (Asi proto,že jsme v Lednici)

We were warmly welcomed by the councilor of the village Bulhary. Although this small village lacks money, it provided us with generous refreshment. In the beginning the children from the kindergarten were quite shamefaced, however, they got courage to hold the torch after they ran through the gate made of the runners.

Velmi přátelského přivítání se nám dostalo od radního obce Bulhary. Ač tato malá obec nemá peněz nazbyt, nabídla běžcům pestré občerstvení. Děti z mateřské školy z nás byly zpočátku trochu zaražené, ale poté co několikrát proběhly bránou, kterou jim mezi sebou běžci vytvořili, i ony nakonec roztály a pak dokonce sebraly odvahu podržet si hořící pochodeň.

As we ran out of the village, we still could hear the children's shouting supporting us. Thus we could make the coming kilometers much easier.

Když jsme vybíhali z obce, ještě nám v uších zněl dětský pokřik: „Do toho, do toho!!!“ Další kilometry nám tak hned lépe ubíhaly.

At the town hall in Milovice we were welcomed by the mayor Mrs. Antosova who offered us marvelous home-made cakes.

Na obecním úřadě v Milovicích nás uvítala starostka obce, paní Antošová, která nás pohostila úžasnými domácími koláčky.

Our relay arrived also in the primary school in Dolni Vestonice.

Naše štafeta dorazila i do Dolních Věstonic, kde jsme setkali se žáky z místní základní školy.

Since it was raining quite heavily, we met the children at the school canteen.

Protože právě dost pršelo, proběhlo setkání ve školní jídelně.

Despite of rain, some of the runners still kept smiling.

Ani to však nesmylo úsměv z tváře některých běžců.

Later on, the weather cleared up so we could ran up Divci hrady, a ruin dating back to 14th century.

Naštěstí se celkem vyčasilo. S pochodní jsme pak vyběhli na Dívčí hrady, zříceninu původního pomezního hradu ze 14. století.

From that point it was not that far to the highest peak of Pavlovske vrchy - Devin (550 m.s.l.) with the superb view of the country.

Odtud už to byl jen kousek na nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů, Děvín (550 m n.m.) s překrásným výhledem do kraje.

We were able to carry out the torch relay through the protected landscape area of Palava thanks to Mr. Matuska, manager of Palava Protected Landscape Area Authority.

Běh chráněnou krajinnou oblastí Pálava jsme mohli absolvovat díky panu Matuškovi, vedoucímu Správy CHKO Pálava.

Our next stop was at the kindergarten Klentnice.

Další zastávku jsme pak měli v Mateřské škole Klentnice.

After Klentnice we had another heavy downpour. We were lucky to have Franta, Jirka and Mirek, heroes of the day, who have been carrying the torch in the rain already three times today.

Za Klentnicí nás zastihl další velký liják. Ještě že jsme měli Frantu, Jirku a Mirka, hrdiny dne, kteří takto dnes absolvovali již třetí sprchu.

While running to Mikulov main square we met a few kids who joined us spontaneously and helped us to carry the torch. As if the town of Mikulov had the feeling that harmony is not coming to us on its own but it is up to us to run out to meet it.

Cestou na mikulovské hlavní náměstí jsme potkali několik dětí, jež se k naší štafetě spontánně připojily a dokonce i nesly pochodeň. Jakoby i město Mikulov cítilo, že harmonie k nám sama nepřijde, ale že my sami jí musíme vyběhnout naproti…

At the town hall we were heartily received by the mayor of Mikulov, Mr. Kostial, deputy mayor, Mrs. Ziskova Vagnerova, and Mr. Matuska, manager of Palava Protected Landscape Area Authority.

Na Městském úřadě Mikulov jsme byli srdečně přivítáni starostou města, panem Koštialem, místostarostkou, paní Žiškovou Vágnerovou a také panem Matuškou, vedoucím Správy CHKO Pálava.

The municipal police paved us the way to the border checkpoint. The mayor and Vitek, the enthusiastic runner who joined us already in the beginning of the town, also accompanied us.

Z centra Mikulova nám pak Městská policie „razila“ cestu až k hraničnímu přechodu, kam nás doprovodil i starosta obce a místní běžec Vítek, který se k nám přidal již na začátku města.

On our final stage of the route we were also supported by the family of Jana Duskova.

Na poslední úsek nás přijela podpořit i rodina Jany Duškové.

The mayor of Mikulov met the Austrian mayors of Drasenhofen and Poysdorf at the Czech-Austrian Border. We would like to thank all the representatives of the towns that they promoted the idea of harmony that we are seeking to spread with the torch.

Na hranicích se pak mikulovský starosta setkal s rakouskými starosty z obcí Drasenhofen a Poysdorf. Všem zástupcům obcí bychom tímto chtěli co nejsrdečněji poděkovat za to, že svojí účastí podpořili myšlenku harmonie, kterou se snažíme s pochodní šířit.

As we handed the torch to Austrian runners, rainbow appeared in the sky. And thus, as the rainbow connected north and south, the torch of harmony joined the Czech Republic and Austria together.

Když jsme předávali na hranicích pochodeň rakouským běžcům, objevila se na obloze duha. A tak jako duha na nebi propojila sever s jihem, spojila pochodeň harmonie Českou republiku a Rakousko.

– Jana Duskova


Distance: 32 km

Team Members:
Balavan Thomas (Great Britain), Purnendu Knezevic (Canada), Maria Manecke (Germany), Predrag Knezevic (Serbia), Ljuba Bobykova (Ukraine), Czech runners

Harmonemail:
You can send a message to the runners or read the messages.


< Czech Republic 28 May
< Germany 28 May
Slovakia 1 June >

Germany 29 May